Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Poulstrup wåj er godt
Name: skov og vand.jpg.
Godkendt til drikkevand
Når du skal købe vandhaner, vandrør, ventiler og fitting, der er i kontakt med drikkevand, skal du se efter Dråbemærket, der sikrer dig, at byggevaren lever op til de danske sundhedsmæssige krav.

Mærket hedder ”godkendt til drikkevand” (Dråbemærket) og den nye godkendelsesordning (GDV) trådte i kraft 1. april 2013.
Dråbemærket vil blive anbragt på selve byggevaren, på en etiket fastgjort til byggevaren eller på emballagen. I særlige tilfælde findes mærket i følgedokumenterne til byggevaren. Det vil således være den mærkning, som producenter, importører m.fl. skal anvende i forbindelse med salg og markedsføring af byggevarerne.

Den nye godkendelsesordning afløser den hidtidige VA-godkendelsesordning.

Overgangsordning for VA-godkendte byggevarer
Siden den 1. april 2014 må VA-mærket ikke længere bruges, og det er således alene godkendt til drikkevand-mærket, Dråbemærket, du skal se efter.

Byggevarer, der har en gældende VA-godkendelse, skal således være Dråbemærket, men hvor VA-nummeret fortsat vil fremgå af byggevaren, så der er sporbarhed tilbage til VA-godkendelsen.

Godkendt til drikkevand-mærket sikrer rent drikkevand
”Godkendt til drikkevand”-mærket, Dråbemærket, er din garanti for, at der stilles krav til, at din vandhane ikke afgiver tungmetaller og andre sundhedsskadelige stoffer til drikkevandet.

Mærket er din garanti for, at byggevaren er testet og overholder grænseværdierne for afgivelse af fx. bly, cadmium og nikkel.

Byggevarer, der er omfattet af mærkningskravet
Som udgangspunkt er alle byggevarer, som indgår i den faste drikkevandsinstallation fra indgang til ejendom og frem til tapsted, omfattet af godkendelsesordningen.

Det vil i praksis sige, at vandhaner, vandrør, slanger, ventiler, fittings og andre byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, er omfattet af mærkningskravet.

Byggevarer, der ikke er omfattet af mærkningskravet
Alle ikke-faste dele af drikkevandsinstallationen, fx. vandrør eller plastikslanger, som du forbinder fra koldtvandsstrengen til fx en kaffeautomat, er ikke omfattet af godkendelsesordningen.

Koldt – og varmdriksautomater, isterningemaskiner, køle/fryseskabe med vandkøler og de fleste vandbehandlingsanlæg (fx vandfiltre) m.v. er heller ikke omfattet af godkendelsesordningen, da de er en del af den ikke-faste drikkevandsinstallation.

Godkendelsesordningen gælder heller ikke for et brusearmatur, bruserhoved eller de vandhaner, der alene bruges til fx. havevanding, da det ikke er drikkevand.

Mere information om godkendt til drikkevand-mærket
Hvis du vil vide mere om godkendt til drikkevand-mærket kan du besøge hjemmesiderne:
Name: vv forside.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
kontakt@poulstrupvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net