Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Poulstrup wåj er godt
Name: skov og vand.jpg.
Meddelelser

Periodevis lukning for vandet
Til orientering:
Tirsdag d. 25. og onsdag d. 26/6 2019 vil der i perioder være lukket for vandet.
Fejlen skyldes kompliceret brud på hovedledningen.
Mvh Bestyrelsen

Lukning for vandet 24/6 2019
Til orientering:
Mandag d.24.06.19 vil vandforsyningen være uregelmæssig hele dagen.
Fejlen skyldes kompliceret brud på hovedledningen.
Mvh Bestyrelsen

Vandingsforbud
Til Forbruger ved Poulstrup Vandværk.
Da der er et meget stort forbrug af vand og et meget stort tryk på vandværket (alarmen går meget ofte i gang), forbyder vi fra 07.06.2018 alt havevanding og opfyldning af havebassiner indtil videre.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Udskiftning af filtermaterialer - Poulstrup Vandværk
Fra tirsdag d.5/12 til torsdag d. 7/12 skal vandværket have skiftet filtermaterialer i rensningstankene. I den periode får vi vand fra Tårs Vandværk. Der kan i den forbindelse måske forekomme lidt forstyrrelser, såsom lidt urent vand, men i de fleste tilfælde kan det fjernes ved at lade vandet løbet i 10-15 min.
Efter behov kan vandværket kontaktes ved Carsten 40593731 og Tom 23308555.
Mvh Poulstrup Vandværk

Skylning af ledning 30/6 2017
Fredag d. 30.06.2017 vil Poulstrup Vandværks vandledning blive skyllet igennem i dele af Poulstrup. Vandet er grumset/beskidt – men ikke farligt.
Alle der er tilsluttet bedes, ved åbning af vandhanerne, lade vandet løbe noget tid inden ibrugtagning. Der kan i nogen dage efter forekomme urenheder.
Lad gerne informationen gå videre til naboer og andre i byen.
Ved behov herfor, kan vandværket kontaktes ved Tom Bak 23308555 eller Carsten Krøgholt 40593731.
På forhånd tak.
VH Poulstrup Vandværk

Driftsforstyrrelse
Fredag d.14.10.2016 har der har været driftsforstyrrelser pga. strømnedbrud, hvorfor der kan forekomme grumset vand fra vandværket.
Forsvinder generne ikke, er du velkommen til at kontakte vandværket.
Hilsen Poulstrup Vandværks bestyrelse

Åbent hus
Vi er nu færdige med at renovere vandværket og inviterer hermed brugere og samarbejdspartnere til åbent hus, hvor vi vil byde på lidt til maven og ganen.
Fredag d. 27. maj 2016 - Kl. 13.30  til  16.00
Poulstrup Vandværk, Skovager 3 i Poulstrup, 9760 Vrå
Hilsen bestyrelsen, Poulstrup Vandværk

Spild/utæthed
12/2 2016: Poulstrup Vandværk har fået et forhøjet forbrug og har derfor mistanke om, at der er spild/utæthed et sted på ledningsnettet.
Vi beder alle forbrugere om at hjælpe med at finde fejlen.
Det vil derfor være en stor hjælp hvis alle kontrollerer deres eget vandforbrug – er der fx en hane eller cisterne som løber.
Samtidig må I meget gerne foretage en selvaflæsning, gerne en gang pr. uge i en periode på fx 2 måneder.
Herved kan det ses, om en enkelt husstand har et unormalt højt forbrug.
Opdager I noget, kontakt da gerne Carsten Krøgholt på tlf. 4059 3731 eller Tom Bak på tlf. 2330 8555.På forhånd tak, hilsen Bestyrelsen

Renovering af vandværket - efterår 2015
Fra mandag d. 31. august starter næste renoveringsopgave på Poulstrup Vandværk.De 2 boringer og brønde skal fornyes, pumper og rør udskiftes, generator flyttes ud i eget skur m.m.
Boringerne bliver derfor lukket og vi får i stedet vand fra Tårs Vandværk i en ca. 3 ugers periode.
Der kan derfor forekomme mindre ustabile forsyninger og evt. lidt grumset vand. Vandet undergår samme kontrol som vores vand.
Er I forbruger i tvivl om noget, oplever nogle gener eller har spørgsmål, skal I ikke holde jer tilbage for at kontakte vandværket.
Kontakt oplysninger kan findes her på vores hjemmeside.Hilsen bestyrelsen, Poulstrup Vandværk

Name: vv forside.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
kontakt@poulstrupvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net