Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Poulstrup wåj er godt
Name: skov og vand.jpg.
Alarmeringsliste - Lokal

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Vandværksbestyrer
Ass. vandværksbestyrer
Ass. vandværksbestyrer
Ass. vandværksbestyrer
Tom Bak
Dennis V. Pedersen
Ib Andersen
Carsten Krøgholt
Jakob Eckhardt
Tom Bak
Ib Andersen
Carsten Krøgholt
Torben Pedersen
40 59 37 31 / bck@os.dk
23 30 85 55 / tr.bak@mail.dk
61 68 09 47 / dortenhansen@gmail.com
25 12 23 98 / neelskov@mail.dk
40 15 54 84 / perth@has.dk
23 30 85 55 / tr.bak@mail.dk
20 92 03 21 / ib.andersen.ia@gmail.com
31 19 57 59 / janco60@gmail.com
29 24 79 62

Håndværkere og materiel:

Kasserer
Elektriker
Medarbejder elektriker
VVS
VVS
Tømrer

El-forsyning
Brøndborer
Medarbejder brøndborer
Vandbehandling

Analyselaboratorium
Teknisk rådgiver


Medarbejder

Majbritt N. Nielsen
Ejgil's El-Teknik
Ejgil's El-Teknik
Hæstrup VVS
Poulstrup VVS
Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma
Sydenergi
Jørgen Sørensen
v/Jørgen Sørensen
Brøndborer Jørgen Sørensen
AnalyTech
DVN ApS.
Grundfos

Grundfos
poulstrup-vandvaerk@mail.dk
4015 5484 /ejgil@ejgils-elteknik.dk
4045 0484
9898 6100 /kontor@haestrupvvs.dk
9898 8009 /thomas@poulstrup-vvs.dk
2043 8491 /pst@pst-poulstrup.dk

7011 5010
2320 0937/info@k-sorensen.dk
2064 8305
2320 0937 /info@k-sorensen.dk

4018 9636 /lab@analytech.dk
6039 9660 /dvn@dvn.dk
8750 5050 /8750 5052 /support-dk@sales.grundfos.com
2177 8280

Nabo Vandværker

Tårs Vandværk formand
Vandværkspasser
Kasserer
Hæstrup Vandværk formand
Vandværkspasser
Torben Christiansen
Esben Jensen
Lars Rishøj
Erik Jensen
Lars Gade
4047 5203 / www.taarsvand.dk
2144 8852
4149 9176
4093 8225 / www.haestrup-vandvæerk.dk
4059 0867

Name: vv forside.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
kontakt@poulstrupvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net