Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Poulstrup wåj er godt
Name: skov og vand.jpg.
Information

Vidste du, at vedligeholdelse og reparation af vandrørene i jorden fra værkets forsyningsledning og ind til din egen vandinstallation er dit ansvar. Måleren er vandværkets ejendom, men det er dig, der skal passe på den. Du kan læse mere om dette i vores regulativ.

Vi vil stærkt anbefale, at man tilmelder sig BS, så vandafgiften betales til tiden. På den måde kan du spare mange gebyrer og lettearbejdet for vores kasserer.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at checke sin vandmåler jævnligt, fx én gang om ugen. Vandspild fra utætte installationer og jordledninger kan nemlig udvikle sig til flere tusinde kubikmeter vand i løbet af ganske kort tid – med en meget stor regning til følge.

Når måleren først har registreret det ekstra vandforbrug, er det for sent.

Det er nemlig den enkelte grundejer, der hæfter for alt vandforbrug inden for ejendommens skel – herunder altså også vandspild fra en utæt jordledning, der trænger til at blive fornyet.
Name: vv forside.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
kontakt@poulstrupvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net