Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Poulstrup wåj er godt
Name: skov og vand.jpg.
Alarmeringsliste - Lokal

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Vandværksbestyrer
Ass. vandværksbestyrer
Ass. vandværksbestyrer
Ass. vandværksbestyrer
Carsten Krøgholt
Tom Bak
Dorte Nygaard Hansen
Kai Hansen
Per Thomsen
Tom Bak
Ib Andersen
Anders Nielsen
Torben Pedersen
40 59 37 31 / bck@os.dk
23 30 85 55 / tr.bak@mail.dk
61 68 09 47 / dortenhansen@gmail.com
25 12 23 98 / neelskov@mail.dk
40 15 54 84 / perth@has.dk
23 30 85 55 / tr.bak@mail.dk
20 92 03 21 / ib.andersen.ia@gmail.com
31 19 57 59 / janco60@gmail.com
29 24 79 62

Håndværkere og materiel:

Kasserer
Elektriker
Medarbejder elektriker
VVS
VVS
Tømrer

El-forsyning
Brøndborer
Medarbejder brøndborer
Vandbehandling

Analyselaboratorium
Teknisk rådgiver


Medarbejder

Gunhild Nielsen
Ejgil's El-Teknik
Ejgil's El-Teknik
Hæstrup VVS
Poulstrup VVS
Poulstrup Snedker- og Tømrerfirma
Sydenergi
Jørgen Sørensen
v/Jørgen Sørensen
Brøndborer Jørgen Sørensen
AnalyTech
DVN ApS.
Grundfos

Grundfos
40 27 84 84 / poulstrup-vandvaerk@mail.dk
40 15 54 84 / ejgil@ejgils-elteknik.dk
40 45 04 84
98 98 61 00 / kontor@haestrupvvs.dk
98 98 80 09 / thomas@poulstrup-vvs.dk
20 43 84 91 / pst@pst-poulstrup.dk

70 11 50 10
98 42 33 51/23 20 09 37/info@k-sorensen.dk
20 64 83 05
98 42 33 51 / 23 20 09 37 /
info@k-sorensen.dk
98 19 39 00 / 40 18 96 36 / lab@analytech.dk
98 66 66 66 / 60 39 96 60 / dvn@dvn.dk
87 50 50 50 / 87 50 50 52 /
support-dk@sales.grundfos.com
21 77 82 80

Nabo Vandværker

Tårs Vandværk formand
Vandværkspasser
Kasserer
Hæstrup Vandværk formand
Vandværkspasser
Torben Christiansen
Esben Jensen
Lars Rishøj
Erik Jensen
Lars Gade
40 47 52 03 / www.taarsvand.dk
21 44 88 52
41 49 91 76
40 93 82 25 / www.haestrup-vandvæerk.dk
40 59 08 67

Name: vv forside.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Poulstrup Vandværk a.m.b.a.
Skovager 3, Poulstrup, 9760 Vrå
kontakt@poulstrupvand.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net