Vandkvalitet

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os. Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent, takket være naturen. Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

Hos Poulstrup Vandværk gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Vandets hårdhed er ca. 9°, hvilket svarer til “middel hårdt vand”.
Hårdhedsgraden har bl.a. betydning for dosering af vaskepulver. På vaskepulverets emballage kan du aflæse dosering af vaskepulver i forhold til hårdhedsgraden.

Se de seneste analyser udtaget på vandværk og ledningsnet.

Find også forklaringer på de forskellige parametre.

Se de seneste analyser som pdf-filer:

udvidet november 2014 (afgang vandværk)

begrænset_kontrol_050814 (ledningsnettet)
normal_kontrol_050514 (afgang vandværk)

Vandværket får taget regelmæssige prøver af vandet på værket og hos forbrugerne. Antallet af prøver aftales år for år med kommunen, som er vores tilsynsmyndighed.

Poulstrup vandværk er ringledningsforbundet med Tårs Vandværk og Hæstrup Vandværk.