Indvinding og vandbehandling

Vandværket har 2 boringer, som er placeret henholdsvis nord og syd for bygningen.
Boringernes dybde er 46 meter, og har en ydelse på 25 m³/time.
På vandværket iltes og filtreres vandet for mangan og jern.
Derefter opbevares vandet i en lagertank på 200 m³, inden det pumpes ud til forbrugeren.

Trykfiltre

Trykfiltre

Udpumpningsanlæg

Udpumpningsanlæg

Hovedmåler

Hovedmåler

 

 

 

 

 

 

Nødstrømsanlæg

Nødstrømsanlæg, som flere gange har været i brug