Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Poulstrup Vandværk

Mandag d.26. marts

Kl.19

i Poulstrup Forsamlingshus.

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Hilsen Bestyrelsen