Alarmeringsliste – Offentlig

 

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Offentlige myndigheder
Beredskabsstyrelsen 45825400/45906000
Kommune Hjørring
Fødevare Direktoratet Fødevareregion
Embedslægen Region
Levnedsmiddelstyrelsen 39696600
Giftinformationscenter Afdeling toksilogi 35453545
Analyselaboratorium AnalyTech 98193900
Alarmcentralen / Miljøvagt 112
Politi 114
Hospital/lægevagt
Falck
Lægehuset kl. 8.00 – 16.00
Vandteknisk support DVN 98666666/60399660
Information
Lokal avis
Lokal radio
DR Regional (Danmarks radio)
TV2 – Regional
DR -TV TV-Byen 35203040
Nordjyllands Radio 96357600 nord@dr.dk